Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst August Hagen

Ernstas Augustas Hagenas, XIX a. Karaliaučiaus universiteto profesorius, Prūsijos kraštotyrininkas ir menotyrininkas.

Hagen Ernst August (Ernstas Augustas Hágenas) 1797 Karaliaučiuje 1880 ten pat, Karaliaučiaus universiteto profesorius, Prūsijos kraštotyrininkas ir menotyrininkas. Studijavo mediciną, meną ir literatūrą. 1830 tapo pirmuoju Prūsijos meno istorijos profesoriumi, gilinosi į meno istoriją ir paminklosaugą. Jo pastangomis Karaliaučiuje buvo reguliariai rengiamos meno parodos, 1844 prie Karaliaučiaus universiteto įkurta draugija Prussia, skirta Mažosios Lietuvos ir Prūsijos praeičiai tirti. Ji leido leidinius, turėjo periodinį žurnalą „Altpreussische Monatsschrift“ ir pilyje „Prussia-Museum“ muziejų (įkurtas irgi Hageno iniciatyva, sukaupus didelę archeologinių ir etnografinių vertybių kolekciją). Karaliaučiaus universitete Hageno lėšomis įsteigtas Vario graviūrų kabinetas. Hagenas nemažai prisidėjo prie Meno akademijos įkūrimo, rašė Prūsijos teatro istoriją. 1846–1857 vadovavo Neuen Preußischen Provinzblätter [Naujajam Prūsijos provincijos leidiniui].

Hermanowski G. Ostpreußen. Lexikon. Augsburg, 1996.

MLFA