Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernestas, Ernstas (Rimtis) Martynas Kavolis

XX a. mokytojas, vertėjas.

Kavõlis Ernestas, Ernstas (Rimtis) Martynas 1922 I 6Stonaičiuose (Klaipėdos aps.) 1978 IV 23Heidelberge (Vokietija), vyresnysis mokytojas, mokyklos vedėjas, vertėjas. Nuo 1925 su tėvais gyveno Eglynų kaime, Plikių parapijoje, Klaipėdos apskrityje. Pradžios mokyklą lankė Jakšų kaime, vėliau – Spartesniąją mokyklą Klaipėdoje, nuo 1938 iki 1941 – Tauragės mokytojų seminariją. 1941 repatrijavo į Vokietiją. 2 metus mokytojavo vokiečių pradžios mokykloje Varšuvoje. 1944 vedė vokietaitę iš Weinheimo, pašauktas į Vokietijos kariuomenę, netrukus pateko į karo nelaisvę Prancūzijoje. Grįžęs mokytojavo Lützelsachsene (Bergstrasse, po to Oberflockenbache), Odenwalde, Heddesheime. Nuo 1954 iki mirties 24 metus buvo pradžios mokyklos vedėjas Mueckenloche. Kartu su Hermannu Buddensiegu iš lietuvių į vokiečių kalbą išvertė 3 knygas: Kristijono Donelaičio Metus, Dionizo Poškos Mužiką Žemaičių ir Lietuvos ir Antano Baranausko Anykščių šilelį. Vertė ir kitų lietuvių poetų eilėraščių, kitos kūrybos. Vertimus spausdino Heidelberge H. Buddensiego redaguotame leidinyje Mickevičiaus brošiūros (vok. Mitzkewitsch-Blaetter). E. Kavolis prisidėjo prie tautų bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo, supažindino vokiškai kalbančias tautas su lietuvių literatūros klasika ir kita kūryba, buvo Vokiečių ir lietuvių literatūros draugijos vicepirmininkas, garsinęs Lietuvos vardą. Turėjo 2 sūnus ir 2 dukras. 1959 gyventi pas E. Kavolį atvyko tėvai iš Klaipėdos (tėvas Martynas mirė 1964, motina Anelė – 1975).

L: Svečias. 1978, nr. 2, p. 84–86.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Ernstas Kavolis, 1938 / Iš Viliaus Bendiko albumo