Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Zurkalowski

Erikas Curkalovskis, XX a. istorikas.

Zurkalowski Erich (Erikas Curkalòvskis) 1880 III 23Prūsijos Stargarde (prie Dancigo) 1946, istorikas. Dr. (1906). Leipcigo, Berlyno ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo istoriją ir germanų filologiją. Karaliaučiaus universitete apgintos disertacijos Klaipėdos miesto istorijos ir Vokiečių ordino politikos studija pagrindu paskelbė straipsnių Prūsijos senovės draugijos žurnale Altpreussische Monatsschrift (1906). Tame pačiame žurnale 1907 gvildeno Klaipėdos pilies apsupties (per sembų genčių antpuolį) datavimo klausimą, 1909 paskelbė straipsnį Naujas įnašas į Klaipėdos miesto istoriją. Buvo vienas pirmųjų profesionalių istorikų, tyrusių Klaipėdos praeitį. Pirmasis Klaipėdos istoriografijoje gausiai panaudojo Karaliaučiaus valstybinio archyvo medžiagą, kuri leido kvestionuoti kai kuriuos Johanno Karolio Sembritzkio teiginius. 1906–1909 žurnale Altpreussische Monatsschrift tarp abiejų autorių vyko polemika dėl Klaipėdos miesto išsivystymo lygio, vaidmens regiono prekyboje bei laivyboje XIII–XVI a. ir dėl to laikotarpio Klaipėdos topografijos (senamiesčio, pirmųjų bažnyčių lokalizacijos problemų). XX a. pabaigos–XXI a. pradžios istoriografija, įvertinusi naujus duomenis, E. Zurkalovskio teiginius patvirtina. 1909 ar 1910 E. Zurkalowskis išvyko iš Rytų Prūsijos į Pietų Ameriką; Peru sostinėje Limoje buvo vokiečių mokyklos vienas steigėjų ir pirmasis jos direktorius (1910–1917).

Vasilijus Safronovas