Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Wallat

Erikas Valaitis, XX a. ūkininkas, visuomenės veikėjas.

Wallat Erich (Erikas Valáitis) 1893 IX 21Viliūnuose (Pilkalnio aps.) 1968 I 28Lüneburge, ūkininkas, visuomenės veikėjas. Filos. dr. (1921). 1912 baigė Tilžės gimnaziją. Studijavo teisę, visuomenės-politikos mokslus, liaudies ir žemės ūkio Karaliaučiuje, Freiburge ir Miunchene. Karaliaučiaus Raiffeiseno kooperatyvo mokslinis bendradarbis. Ūkininkavo tėvų ūkyje, vėliau – Pavydlaukių dvaro nuomininkas. 1925–1936 buvo žemės ūkio kreditų patikėtinis Klaipėdos krašte, vėliau Transilvanijoje ir Tilžėje. Dalyvavo steigiant gimtosios Pilkalnio apskrities bendruomenę, buvo apskrities pirmasis atstovas. Rytprūsių žemiečių draugijos vienas kūrėjų. Daug metų pirmininkavo Pagalbos Lüneburgo Rytprūsių krašto muziejui draugijai. Dar Ostpreussisches Landesmuseum.

L: Fischer G. Ostpreußische Frauen und Männer im Dienste der Landwirtschaft. Tessin, 2000.