Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Tidecks

Erikas Tydeksas, išeivis iš Klaipėdos krašto.

Tidecks Erich, Tydecks (Erikas Tydeksas), išeivis iš Klaipėdos krašto. Gyveno Mannheime (Vokietijoje). 1964 II 16 Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdybos kvietimu dalyvavo iškilmingame Vasario 16 d. minėjime. E. Tidecksas atstovavo Klaipėdos krašto vokiečių pabėgėlių sąjungai (vok. Arbeitsgemeinschaft der Memellaender). Parašė Vokietijos lietuvių bendruomenei laišką, kuriame reikalavo, kad lietuviai Klaipėdos krašto atplėšimo nuo Lietuvos nevadintų aneksija; kad pripažintų 1939 Lietuvos Respublikos ir Vokietijos sutartį dėl Klaipėdos krašto; kad Lietuvių bendruomenė raštiškai patvirtintų, esą Klaipėdos kraštas yra nedaloma Vokietijos dalis.

MLFA