Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Enthaltsamkeit-Verein in Königsberg

Karaliaučiaus blaivybės draugija, pirmoji XIX a. I pusėje veiklą pradėjusi blaivybės draugija.

Enthaltsamkeit-Verein in Königsberg (Karaliáučiaus blaivýbės draugijà), pirmoji XIX a. I pusėje veiklą pradėjusi blaivybės draugija. Leido raštus lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis. Enthaltsamkeit-Verein in Königsberg rėmė evangelikų bažnyčios vadovybė. Lietuviški spaudiniai: atsišaukimai; Böttcherio knyga Brangvyns tikra namų sloga (1844?); blaivybės kovos vadovo, Karaliaučiaus vyskupo dr. J. A. H. W. Waldo poleminis rašinys Negerk jį! (apie 1853 ir 1855). Šiuos spaudinius greičiausiai išvertė E. Kuršaitis. Priekulėje išleistas nežinomo autoriaus atsišaukimas Brangvynas, smarkiausias neprietelis žmonių (apie 1844). Enthaltsamkeit-Verein in Königsberg literatūrą leido smulkiais, lengvai platinamais spaudiniais. Dalis jų gali būti nežinoma. Pirmoji Mažosios Lietuvos lietuvių blaivybės draugija „Lietuvos žvaigždė“ buvo įkurta 1900 Tilžėje.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 236.