Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Elvyra Julija Bukevičiūtė

Mažosios Lietuvos senųjų raštų kalbos tyrėja.

Bukevičitė Elvyra Julija 1946 I 14, Mažosios Lietuvos senųjų raštų kalbos tyrėja. 1977 apgynė disertaciją iš vokiečių-lietuvių kalbų lyginamosios kalbotyros. Daug rašė lietuvių frazeologijos, fonetikos bei fonologijos, kalbos istorijos klausimais. Su R. Eckertu ir F. Hinze parašė knygą apie baltų kalbas Die baltischen Sprachen (1984); joje atsižvelgiama ir į Prūsijos lietuvių kalbą. Tiria Johanno Jakobo Kvandto (Quandt) 1735 lietuvių kalba Karaliaučiuje išleistos Biblijos kalbą. Svarbiausi darbai Mažosios Lietuvos raštų kalbos tematika: Keletas pastabų apie K. Donelaičio raštų frazeologiją (knygoje Darbai apie Kristijoną Donelaitį, 1993); Zur Verwendung der diakritischen Zeichen in der preussisch-litauischen Bibel des 18. Jahrhunderts [Apie diakritinių ženklų vartojimą XVIII a. prūsų–lietuvių Biblijoje], paskelbtas rinkinyje Baltistik: Aufgaben und Methoden, 1998; Veiksmažodžių dviskaitos vartojimas J. J. Kvanto Biblijoje (Baltistica, t. V, priedas, 1998); Zum Gebrauch des substantivischen Duals in der preussisch–litauischen Bibel von J. J. Quandt, 1999 [Apie daiktavardžių dviskaitos vartojimą prūsų–lietuvių J. J. Kvanto Biblijoje]. Dirbdama Vokietijos Demokratinės Respublikos Mokslų akademijos Centrinio kalbotyros instituto Baltistikos skyriuje ir dėstydama Berlyno laisvajame universitete, vėliau Müncheno Ludwigo Maximiliano universitete baltistikos dalykus, skaitė pranešimus apie Mažosios Lietuvos XVIII a. kalbą mokslinėse konferencijose: 1989 Vilniuje (apie K. Donelaičio raštų kalbą); 1995 Eichstätte, Vokietijoje (apie Mažosios Lietuvos rašomosios kalbos ypatybes); 1994 Rygoje (apie žodžių darybą J. J. Kvanto Biblijoje); 1995 Berlyne (apie lietuviškų leidinių Prūsijoje kalbą).

Zigmas Zinkevičius