Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eichstätt

Bavarijos miestas, 60 km į pietus nuo nuo Nürnbergo.

Eichstätt, Bavarijos miestas, 60 km į pietus nuo nuo Nürnbergo. Į Eichstätto apylinkes jau nuo 1944 atvyko lietuvių, o 1945 jie apgyvendinti įkurtoje stovykloje prie Eichstätto Rebdorfe. Joje buvo ir keletas mažlietuvių. Mokytojas Jurgis Reisgys dėstė Eichstätto gimnazijoje prieš išvykdamas į Australiją.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Eichstätto lietuvių gimnazijos 4 klasė Rebdorfo kaime. Vokiečių kalbos mokytojas Jurgis Reisgys, 1949 / Iš Jurgio Reisgio archyvo