Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduardas Grigolaitis

Grigoleit, XX a. savamokslis istorikas.

Grigoláitis Eduardas, Grigoleit 1896 III 14Jociškiuose (Šilutės aps.) 1963 VI 3Württemberge (Vokietija), savamokslis istorikas. Iš lietuvininkų šeimos: tėvas Jurgis Grigolaitis, motina Gryta Petkaitė. Buvo jauniausias iš 10 vaikų ir neturėjo galimybių mokytis. Anksti susidomėjo istorija ir su nepaprastu atkaklumu siekė išsilavinimo bei istorinių žinių. Labiausiai Grigolaitį domino Prūsijos ir Mažosios Lietuvos praeitis, jos istorijos šaltiniai, senųjų prūsų giminės. 1945 pasitraukė į Vokietiją, bet tyrinėjimų nenutraukė. Sudarė Prūsijos bažnytinių knygų (fiksavusių parapijos narių gyvenimo kelią) rodyklę, Toravos Anikės palikuonių ir kitų genealogijas, aprašė žymių Rytprūsių asmenybių (dailininko Loviso Corintho, rašytojo Hermanno Sudermanno ir kitų) atminimo lentas. Grigolaičio studijos skelbtos tęstiniame leidinyje Altpreussische Geschlechterkunde [Senovės prūsų kilmės tyrimai]. Svarbiausieji veikalai: Die Tilsiter Bürgermatrikel von 1604 bis 1694, 1935 [Tilžės miestiečių metrikai 1604–1694]; Das Angerburger Bürgerbuch von 1654 bis 1789, 1936 [Angerburgo miestiečių knyga 1654–1789]; Verzeichnis der ostpreussischen und Danziger Kirchenbücher, 1939 [Rytprūsių ir Dancigo bažnyčių knygų sąrašas]; Neues Verzeichnis ostpreussischer Kirchenbücher, 1958 [Naujas Rytprūsių bažnyčių knygų sąrašas].

Vytautas Raudeliūnas

Albertas Juška