Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Edė Jankutė

Klaipėdos uosto valdybos ir kitų įstaigų tarnautoja, XX a. visuomenininkė.

Jankùtė Edė 1896Bitėnuose (Ragainės aps.) 1977Toronte (Kanada), Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus duktė. Leipcige įgijo poligrafininkės profesiją. Dirbo Klaipėdos uosto valdybos ir kitų įstaigų tarnautoja. Buvo šalpos ir labdaros draugijos Pagalba valdybos (1920), Klaipėdos šaulių būrio narė (1923), Vilniui vaduoti sąjungos Klaipėdos skyriaus sekretorė (1927), išrinkta į Šaulių sąjungos moterų šaulių tarybą (1940). 1944 su šeima buvo iškeldinta į Vokietiją, vėliau išvyko į Kanadą. Palaidota Toronto Anapilio kapinėse.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai. V., 2000

Iliustracija: Edė (dešinėje) ir Elzė Jankutės / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000