Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dulokaimio kapinynas

I–V a. kapinynas prie Dulokaimio; vienas žymiausių kapinynų Prūsoje.

Dulokaimio kapinýnas (vienas žymiausių Prūsoje) yra į vakarus nuo gyvenvietės. XIX a. viduryje tiesiant kelią gerokai apardytas. Žvalgomuosius tyrinėjimus 1869 atliko G. Bujackas. Nuo 1879 sistemingai tyrinėjo O. Tischleris. Ištirta 240 kapų. 106 kapų aprašai skelbti spaudoje. 1981, 1990–1998 kapinyną tyrinėjo Vladimiras Kulakovas ir K. Skvorcovas. Šiuo metu vienas geriausiai ištirtų ir plačiausią chronologiją turintis kapinynas, todėl tapo etaloniniu paminklu apibūdinant materialinę Sembos pusiasalio prūsų kultūrą. Kapai griautiniai ir degintiniai, dažniausiai iš viršaus apdėti akmenimis. Ankstyviausi kapai iš B1 fazės (I amžiaus). Jie griautiniai. Vėliau mirusieji pradėti deginti, palaikai pilti į urnas. Nuo V a. sudegintų mirusiųjų kaulai užkasami į duobes be urnų. Kartais šalia mirusiojo laidojamas nedegintas žirgas. Rasta daug įkapių, ypač papuošalų: moterų kapuose – po 2–4 seges ir apyrankes; vyrų kapuose – po 1–2; yra antkaklių, žiedų. Dažnai randamos diržų sagtys, ietigaliai, kirviai, skydų umbai, dalgiai, ylos, peiliai, verpstukai. Rastos 6 romėniškos monetos: Adriano (117–138), Antonino Pijaus (138–161), Marko Aurelijaus (161–180), Aleksandro Severo (222–235).

L: Tischler O. Das Gräberfeld von Dollkeim, Kr. Fischhausen. //Correspondenz-Blatt, 1880, S. 81–85; Tischler O., Kemke H. Ostpr. Altertümer.., S. 14–25, Taff. I–XXX.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Dulokaimio kapinyno radiniai / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio

Iliustracija: Dulokaimio kapinyno radiniai / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio