Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Drukių spaustuvė

Jurgio Traušio spaustuvė Drukiuose.

Druki spaustuvė, vienaaukštis mūro pastatas, kurį 1886 Drukiuose pastatė Jurgis Traušys. Jame savininkas ir spausdino, ir gyveno. Įmonėlei pakako dviejų salių ir sandėlio. J. Traušys turėjo nemažai poligrafijos įmonių, kurios pagal spausdinamų lietuviškų knygų skaičių nuo 1872 užėmė ketvirtą vietą visoje Mažojoje Lietuvoje.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 280–281.

Iliustracija: Jurgio Traušio namas Drukiuose, kuriame buvo spaustuvė, 1985