Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Laseris

Dovas Lazeris, ūkininkas, visuomenės veikėjas, politikas.

Lãseris Dovas, Lãzeris ? 1953 III 17Meclenburge (Vokietijoje), ūkininkas, visuomenės veikėjas, politikas, gyveno Jakšteliuose. Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės 1911 I 24 vykusiame susirinkime išrinktas valdybos pirmininko (Strėkio) padėjėju. Buvo vidutinių ir mažųjų ūkininkų kandidatas rinkimuose į III Lietuvos Respublikos Seimą. Rinkimai vyko 1926 V 8; Laseris išrinktas nebuvo. 1931, 1933 ir 1935 metais išrinktas Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos Centro valdybos nariu. Buvo Mažųjų laukininkų susivienijimo (vėliau Klaipėdos krašto laukininkų centras) aktyvus narys. 1935 VIII 30 vykusiame Laukininkų centro suvažiavime iškeltas kandidatu į V Klaipėdos krašto seimelį. Rinkimai vyko 1935 IX 29–30, Laseris į seimelį nebuvo išrinktas. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją, kur pagerbtas Mažosios Lietuvos Tarybos bendraminčių. Laseris buvo lietuvių tautinės ir politinės sąmonės žadintojas.

L: Mirė Dovas Laseris: Mažosios Lietuvos Tarybos nekrologas // Keleivis. 1953, nr. 5(22).

Algirdas Antanas Gliožaitis