Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Donelaičio gimnazija, 2

gimnazija Klaipėdoje.

Doneláičio gimnãzija, 2, 1945–1955 Klaipėdos 1-oji gimnazija, 1955–1995 Donelaičio vidurinė mokykla, Donelaičio gimnazija (1995–1996). Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, 1939 III 22 hitlerininkų uždarytoji Vytauto Didžiojo gimnazija atgimė Klaipėdos 1-osios gimnazijos pavadinimu tik pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. 1949 sovietų valdžia pavadino vidurine mokykla (jai priklausė ir I–IV klasės). 1955 II 17, pažymint K. Donelaičio 175-ąsias mirties metines, mokyklai suteiktas Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos vardas. 1969 galutinai baigta dar 1930–1932 suprojektuotų Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmų statyba – kairysis fligelis. Jame įsikūrė 15 klasių, erdvi valgykla, sporto salė su balkonais (architektas J. Baltrėnas); greta įrengtas uždaras plaukimo baseinas. Pažymint mokyklos 50-ties metų jubiliejų, 1972 vestibiulyje pastatytas skulptoriaus Petro Deltuvos sukurtas K. Donelaičio biustas. 1982 atidarytas K. Donelaičio muziejus. Mokykla garsėja geru mokymo lygiu, sporto, meno saviveiklos pasiekimais. 1945–1946 mokslo metais dirbo 24 mokytojai, mokėsi 300 vaikinų ir merginų, iš jų – 15 abiturientų, 1949/1950 mokėsi 696,1954/1955 – 1187 moksleiviai. Vėlesniais metais mokyklą lankė apie 1000 mokinių. 1990 atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, mokyklos fasade grąžintas senasis įstaigos užrašas Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. Gimnazijos statusas grąžintas 1995 IX 1, Vytauto Didžiojo gimnazijos vardas – 1996 IV 18. 1945–1946 mokyklai vadovavo Kazys Trukanas (1946 pabaigoje suimtas sovietų represinių organų), 1946–1948 Eduardas Ingaunis, 1948–1951 Vytautas Plečkaitis, 1951–1954, Jonas Slavėnas, 1955–1957 Julius Balakauskas, 1957–1961 Jurgis Banaitis, 1961–1963 Vytautas Stalionis, 1963–1992 Romualdas Bloškys, 1992–1995 Raimundas Šulskis, 1995–1997 Egidijus Prižgintas, nuo 1997 liepos vėl R. Bloškys. Dėstė puikūs pedagogai: Vladas Nausėdas, Salys Šemerys-Šmerauskas, Antanas Grudzinskas, Paulius Drevinis, Emilija Trukanienė, Zofija Rubaževičienė, Benediktas Gaižauskas.

L: Dodienė O. Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinė mokykla. K., 1972; Pirmoji lietuvių gimnazija Klaipėdoje [Sud. R. Bloškys ir kiti]. Klaipėda, 1983.

Albertas Juška

Iliustracija: Vytauto Didžiojo gimnazijos (1955–1995 Donelaičio vidurinės mokyklos, 1995–1996 Donelaičio gimnazijos) pastatas pristačius fligelį, 1969