Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Donelaičio draugija 2

lietuvių evangelikų studentų draugija, įsteigta 1929 Lietuvos universitete Kaune.

Doneláičio draugijà 2, lietuvių evangelikų studentų draugija, įsteigta 1929 XI 30 Kauno universitete. Steigėjai: Mikas ir Martynas Preikšaičiai, Jurgis Gavėnis. Ugdė lietuvių tautinį sąmoningumą, rūpinosi Teologijos fakulteto studentų tikėjimo klausimais, kultūra, materialine padėtimi. Per K. Donelaičio asmenybę ir kūrybą norėjo „pažvelgti laisvomis akimis į senąją Rambyno tėviškę ir vargstantį Vilnių“. Donelaičio draugijos garbės nariai buvo kunigas Vilius Gaigalaitis, H. D. Sroka.

L: Alma Mater. K., 1930, p. 91–93.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Kristijono Donelaičio draugijos nariai Tolminkiemyje, 1998. Dešinėje stovi K. Donelaičio giminaitis Lutzas Wenau (su aplanku rankose), šalia – baltai apsirengusi jo žmona Margot / Iš laikraščio „Donelaičio žemė“ archyvo