Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dominykas Bubinas

Dominykas Bubėnas, vienas žymiausių XIX–XX a. Žemaitijos knygnešių.

Bùbinas Dominykas, Bubnas, Bubenis, Bubnys 1856 XI 18Dūseikiuose (Gadūnavos vlsč., Telšių aps.) 1940 XIUbiškėje (Telšių aps.), vienas žymiausių Žemaitijos knygnešių. Kilęs iš valstiečių. Nešti iš Mažosios į Didžiąją Lietuvą draudžiamą lietuvišką spaudą pradėjo 1883. Iš pradžių gabeno kas mėnesį „po pilną vežimą“ maldaknygių, po 10 metų – pasaulietinę literatūrą. Spaudos gaudavo Tilžėje iš spaustuvininko Otto Mauderodės. Gimtosiose apylinkėse platino ir „Aušrą“. 1883 balandžio mėn. su 30 knygų pasienio sargybinių buvo sulaikytas prie Rudaičių posto, netoli Gargždų. Kauno apygardos teismo nubaustas 240 rublių bauda. 1895 Bubinas su knygnešiais Jonu Matučiu ir J. Žeku vokiečių žandarų buvo suimti Tilžėje ir perduoti rusų žandarams, 6 mėnesius kalintas Telšiuose. 1899 rusams darant kratą namuose Bubinas pabėgo, kurį laiką gyveno nelegaliai. 1899 II 22 Mažojoje Lietuvoje paėmė gabenti daug spaudos, bet perėjęs sieną prie Gudiškės palivarko buvo sulaikytas. Kalintas Kaune, Tauragėje. Rusijos caro paliepimu 1902 III 20 trejiems metams ištremtas į Viatkos guberniją. 1904 panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, nuo likusio bausmės laiko atleistas.

L: Bubėnas D. Kai kurie žemaičių knygnešiai // Knygnešys [Red. P. Ruseckas]. T. 1. K., 1938.

Vytautas Merkys

Algirdas Matulevičius