Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dionizas Monstavičius

XX a. lietuvių teisininkas.

Monstãvičius Dionizas 1897 X 9Songailuose (Telšių aps.) 1966 IV 2Čikagoje (JAV), teisininkas. Teisės dr. (1948). 1918 baigė iš Kauno evakuotą gimnaziją Charkove (Ukraina), 1925 – Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. 1919–1925 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, gavo leitenanto laipsnį, užėmė įvairias pareigas. 1933–1940 Apeliacinių rūmų prokuroro padėjėjas. Vadovavo Neumanno-Sasso ir kitų klaipėdiečių nacių baudžiamosios bylos paruošimui. 1934–1935 nacių pagalbininkų teismo Klaipėdoje prokuroras. 1941 dėl šios bylos nacių ištremtas į Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Kalėjo iki 1945. Heidelbergo universitete (Vokietija) 1945–1948 studijavo teisę. Apgynė disertaciją Der Memelländische Prozess [Klaipėdiečių byla] ir gavo teisės daktaro laipsnį. 1949 persikėlė į JAV. Dalyvavo lietuvių veikloje.

L: JAV lietuviai. T 1. V., 1998, p. 702.

LE

Iliustracija: Dionizas Monstavičius