Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dietmar Willoweit

Dytmaras Vilovaitas, teisės istorikas.

Willoweit Dietmar (Dytmaras Vlovaitas) 1936 VII 17Klaipėdoje, teisės istorikas. Gerhardo Willoweito brolis. Teisės mokslų dr. (1967), habil. dr. (1971). Antrojo pasaulinio karo pabaigoje su šeima buvo evakuotas iš Klaipėdos krašto į Vokietiją. 1956–1967 Freiburgo ir Heidelbergo universitetuose studijavo teisę. Nuo 1974 dėstė Berlyno laisvajame, nuo 1979 Tübingeno universitete, 1984–2004 buvo vokiečių teisės istorijos, civilinės ir bažnyčios teisės ordinarinis profesorius Würzburgo universitete. Nuo 2000 Bavarijos mokslų akademijos narys, nuo 2006 jos prezidentas. Mokslo tyrimų sritis – konstitucinė teisė Vokietijoje vėlyvaisiais viduriniais amžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Tarp svarbiausių leidinių: Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Polen (1980) [Saksų-Magdeburgo teisės Vokietijoje ir Lenkijoje istorija], Deutsche Verfassungsgeschichte (5 laidos vokiečių kalba, 1990–2005; išversta į japonų kalbą) [Vokietijos konstitucinės teisės istorija], Europäische Verfassungsgeschichte (2003) [Europos konstitucinės teisės istorija] ir kiti. Paskelbė atsiminimų ir kraštotyrinio pobūdžio tekstų apie Klaipėdos kraštą: knygą Land am Kurischen Haff (su H. Teufeliu, 2000) [Kraštas prie Kuršių marių], atsiminimus Im Schatten des Untergangs. Eine Kindheit in Memel (2002, leidinyje Nordost-Archiv, t. 10) [Saulėlydžio šešėlyje. Vaikystė Klaipėdoje].

Vasilijus Safronovas