Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alėckos nutarimai

Prūsijos karalystės valdžios direktyvos dėl žemių permatavimo ir Mažosios Lietuvos kolonizavimo.

Alckos nutarimai, Prūsijos karalystės valdžios aukščiausiųjų pareigūnų 1721 VII 5–6 Alėckoje priimtos direktyvos dėl lietuvių ir mozūrų-lenkų valsčių žemių permatavimo bei Mažosios Lietuvos kolonizavimo. Pasitarime dalyvavo pats karalius Friedrichas Wilhelmas I ir jo svainis kunigaikštis, generolas feldmaršalas Leopoldas von Anhaltas-Dessau. Buvo nutarta nusavinti po 1709–1711 metų didžiojo maro bei bado išmirusių laukininkų žemes ir jose steigti naujus domenus, kuriuose apsigyventų vokiečiai kolonistai. Karalius įsakė Mažojoje Lietuvoje, kur yra tuščių kaimų, tautybių nemaišyti ir kuo daugiau steigti palivarkų. Pagal Alėckos nutarimus ir vėlesnius potvarkius lietuvininkų laukininkų žemes permatavo kareivių komandos, paskirstytos po valsčius ir vadovaujamos karininkų, nes bijota lietuvių priešinimosi. Dalis lietuvių iš sodybų buvo pašalinta, į jas atsikraustė kolonistai vokiečiai.

Algirdas Matulevičius