Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Deutsch-Litauischer Memellandbund

Memellandbund, Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvių sąjunga, revanšistinė vokiška organizacija, įkurta 1919 Berlyne.

Deutsch-Litauischer Memellandbund, Memellandbund [Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvių sąjunga], revanšistinė vokiška organizacija, įkurta 1919 Berlyne, kai paaiškėjo, kad Klaipėdos kraštas bus atskirtas nuo Vokietijos. Steigėjai – Vokietijoje gyvenantys buvę klaipėdiškiai vokiečiai ir jų bendraminčiai. Pirmoji pirmininkė buvo E. Bröner-Höpfer. Deutsch-Litauischer Memellandbund turėjo skyrius Karaliaučiuje ir Tilžėje (aktyviausias), palaikė glaudžius ryšius su vokiečių politine organizacija Kulturbundu. Deutsch-Litauischer Memellandbund nariai Vokietijoje ir Klaipėdos krašte agitavo už jo atskyrimą nuo Lietuvos ir grąžinimą Vokietijai. Rengė mitingus Vokietijoje. Leido ir slapta krašte platino laikraštį Das Memelland, pilną šmeižtų ir patyčių apie lietuvius; buvo įtikinėjama, jog kraštas grįšiąs Vokietijai. 1933 V 6 Deutsch-Litauischer Memellandbund prisijungė prie Berlyne įsteigto Rytprūsių organizacijų centro Ostbundo (Vokiečių rytų sąjungos).

Vytautas Šilas