Mažosios Lietuvos
enciklopedija

deportacijos

trėmimai (XX amžiuje).

deportãcijos (lot. deportatio – ištrėmimas), trėmmai (XX amžiuje). Prasidėjo per Pirmąjį pasaulinį karą. 1914 rudenį užėmusi Mažąją Lietuvą, Rusijos kariuomenė nemažai jos gyventojų deportavo į Rusijos gilumą (tikslus skaičius nežinomas). Vien Felicija Bortkevičienė, atstovaudama Globos draugijai, aplankiusi nemažai tremties vietų, suteikė materialinę pagalbą apie 10 300 tremtinių. Nacių Vokietija, 1939 III 22–23 atplėšusi Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos valstybės, ėmė deportuoti jo gyventojus, pirmiausia lietuvininkus, į Vokietiją bei Lietuvą. Tai nebuvo masinės deportacijos, iki 1941 X 5 į Vokietiją ištremta 180 lietuvių veikėjų. Tačiau dėl nacių valdžios politikos Klaipėdos krašte įvairių tautybių gyventojai, bijodami persekiojimų ir represijų, patys masiškai bėgo į Lietuvą. 1939 pabaigoje joje užregistruota apie 18 000 atbėgėlių. Po Antrojo pasaulinio karo sovietinės deportacijos vyko iš Rytprūsių, daugiausia iš Karaliaučiaus krašto (sudarė pagrindinę Mažosios Lietuvos dalį), kuris, valdomas Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos (RTFSR), 1946 buvo paverstas Kaliningrado sritimi. 1947–1948 iš jos į sovietų zoną Vokietijoje buvo deportuota per 102 000 vietos gyventojų. Tarp deportuotųjų buvo 1100 rytprūsiečių, atbėgusių į Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) ir iš jos ištremtų į Vokietiją. 1941 ir 1945–1953 masinės žmonių deportacijos iš LTSR vyko kasmet. Vien 1951 iš LTSR į Rytų Vokietiją ištremta per 3600 Rytprūsių vokiečių. Iš Klaipėdos krašto dėl jo demografinės specifikos deportacijos prasidėjo 1948. Per 1948 gegužės mėn. masinę deportaciją į Sibirą ištremta: iš Klaipėdos apskrities – 921, iš Pagėgių apskrities – 206, iš Šilutės apskrites – 517 žmonių, 1949 III–IV – atitinkamai 1062, 291 ir 251. Vėlesnės Klaipėdos krašto žmonių deportacijos nėra ištirtos, nes 1950 Lietuvos TSR buvo įvestas naujas administracinis teritorinis suskirstymas ir išnyko Klaipėdos krašto ribos. 1951 iš Klaipėdos srities (16 rajonų) ištremta apie 3300 žmonių. Mažosios Lietuvos gyventojų deportacijos iš esmės pakeitė krašto tautinę sudėtį.

Dar skaitykite Sibiro tremtis.

Nastazija Kairiūkštytė

Iliustracija: Deportuojamieji vagonuose, 1941 / lš LE