Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Degeno spaustuvė

Georgo Heinricho Bernardo Degeno įkurta 1795–1847 Karaliaučiuje veikusi spaustuvė.

Dẽgeno spaustùvė veikė 1795–1847 Karaliaučiuje. Savininkai Georgas Heinrichas Bernardas Degenas (mirė 1813 I 13), jo sūnus Danielius Gottliebas Heinrichas Degenas, nuo 1821 – Georgas Andreas Greissas (1800–1847 VI 25). Poligrafijos įmonę sudarė spaustuvė, litografijos skyrius, popieriaus ir knygų krautuvė. Išspausdino 10 knygų lietuvių kalba: Martyno Liudviko Rėzos redaguotą Bibliją (1816), puritoniškosios kultūros ideologo anglų rašytojo Johno Bunyano knygos The Holy War vertimą Švents kariavimas (1812), protestantų pamokslų, blaivybės leidinių. Vokiečių kalba Degeno spaustuvė išspausdino istoriko Ludwigo Baczko veikalų, tarp jų Prūsijos istorijos, geografijos ir statistikos vadovą (1802–1803), periodinius leidinius Wochenblatt für Bürger und Landmann, Königsbergisches Wochenblatt ir kitus. Spaustuvę nupirko G. D. Boehmeris.

Domas Kaunas