Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daniel Gottlieb Heinrich Degen

Danielius Gotlibas Henrikas Degenas, XIX a. Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, poligrafijos įmonių Karaliaučiuje savininkas.

Degen Daniel Gottlieb Heinrich (Danielius Gotlibas Henrikas Dẽgenas) 1791 V 8 1848 X 11, Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, poligrafijos įmonių Karaliaučiuje savininkas (veikė 1795–1847). Karaliaučiaus miesto savivaldybės narys, už nuopelnus gavęs komercijos tarėjo vardą. Aktyvus Karaliaučiaus Meno draugijos veikėjas. XIX a. pradžioje, kai kilo idėja kurti Gumbinėje spaustuvę, į Lietuvos departamento centrą 1804 panoro keltis ir Degenas, tačiau jį aplenkė tuometinė Hartungų spaustuvės savininkė našlė S. Chr. Hartung. Degenas 1806–1807 išspausdino keletą protestantiškų pamokslų knygų, kurios, kaip ir Johanno Arndto, neturėjo privalomo antraštinio lapo su leidėjo duomenimis, buvo išleistos spaustuvės lėšomis (paskelbus prenumeratą ir pinigus surenkant iš anksto). 1811, kai Karaliaučiuje labai sparčiai plėtojosi poligrafija, veikė ne viena, o keletas Degenų šeimos firmų. Per 1812 karą į vokiečių kariuomenę buvo mobilizuoti ir Degeno raidžių rinkėjai, todėl 3 metus vėlavo trečiasis Biblijos leidimas lietuvių kalba (1816). Degenas Münchene įsigijo naujos litografinės spaudos įrenginių ir iš ten pasikvietė jauną specialistą – formų paruošėją dailininką ir 1820 Karaliaučiuje įdiegė naują spausdinimo būdą, kuris labai sparčiai paplito. Kelerius metus Degenas per savo spaustuvę padėjo Karaliaučiaus blaivybės draugijai platinti Böttcherio knygą Brangvyns tikra namų sloga <...> (1845), išleistą lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis (į lietuvių kalbą vertė F. Kuršaitis).

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga, V., 1996, p. 54, 69, 75, 80, 262, 264, 268, 295, 299, 465.