Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dargužiai, 2

Didieji Dargužiai, Mažieji Dargužiai, Dargužėliai, kaimas ir seniūnija Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje.

Dargùžiai, 2 (vok. Darguszen, nuo 1936 Darguschen); Didieji Dargužiai (vok. Grosz Darguszen, nuo 1938 Tanneck); Mažieji Dargužiai, Dargužėliai (vok. Klein Darguszen, nuo 1938 Grenzheide; rus. Srednerečje), kaimas ir seniūnija Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje, Mažosios Lietuvos pasienyje prie Šešupės. Dargužiai įkurti 1517. Bažnyčios statistikos duomenimis, 1905 Didžiuosiuose Dargužiuose lietuviai sudarė 54 % visų gyventojų, Mažuosiuose Dargužiuose – 48 %. Didieji Dargužiai buvo 27 km į šiaurės rytus nuo Pilkalnio, 14 km į rytus nuo Lazdynų. 12-a įvairaus dydžio sodybų 1939 driekėsi Šešupės kairiajame krante, buvo 74 gyventojai. Dargužėliai buvo 31 km į šiaurės rytus nuo Pilkalnio, 11 km į šiaurės vakarus nuo Lazdynų. 1939 buvo 189 gyventojai. Gausūs Dargužių viensėdžiai buvo įsikūrę nuo miško išvalytame plote tarp Šešupės ir didelės girios (vok. Staatsforst Waldlinden). Buvo girininkija. Dargužiuose 1886 X 6 gimė Mažosios Lietuvos rašytojas ir veikėjas Jonas Elijošaitis. 1984 liko tik girininkijos sodyba, kaimų laukai apaugo mišku – Šešupės giria. Vietovardis kilęs iš pavardės Dargužis, plg. dar prūsų Darguse, Dargužių kaimus Pakruojo, Radviliškio, Varėnos rajonuose.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas