Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Danuta Kasparek

lenkų istorikė.

Kaspãrek Danuta 1960 VIII 31Olsztynę (Lenkija), lenkų istorikė. Prūsijos istorijos tyrėjo Januszo Jasinskio duktė. 1984 baigė Liublino katalikų universitetą ir įgijo archyvarės specialybę. 1985–1996 dirbo Varmės ir Mozūrų muziejaus Olsztyne Istorijos skyriuje. Nuo 1998 Lenkijos archyvarų draugijos Olsztyno skyriaus vicepirmininkė. Svarbiausias veikalas Życie i działalność Jana Karola Sembrzyckiego 1856–1919, 1988 [Johanno Karlo Sembritzkio gyvenimas ir veikla], skirtas reikšmingų monografijų apie Mažąją Lietuvą bei Klaipėdos kraštą autoriui.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Danutos Kasparek knygos „Jan Karol Sembrzycki 1856–1919“ antraštinis lapas, 1988