Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Janusz Jasiński

Janušas Jasinskis, lenkų istorikas.

Jasiński Janusz (Janušas Jasnskis) 1928 Lenkijoje, lenkų istorikas. Habil. dr. (1982). 1954–1962 Mozūrijos instituto, 1963–1974 W. Kętrzyńskio mokslinių tyrimų centro Olsztyne vadovas. Nuo 1974 Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto Pamario skyriaus darbuotojas. Nuo 1957 žurnalo Komunikaty Mazursko-Warmińskie bendradarbis, redakcijos narys, 1971–1980 vyriausiasis redaktorius. Svarbiausia tyrimų sritis – XIX a. Rytprūsių ir atskirai Varmės bei Mozūrijos problemos. Reikšmingiausi veikalai: Reformy agrarne na Warmii na początku XIX wieku, 1967 [Agrarinės reformos Varmėje XIX a. pradžioje]; Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, 1983 [Tautinė sąmonė Varmėje XIX amžiuje. Atsiradimas ir raida]; Historia Królewca: szkice z ХIII–ХХ stulecia, 1994 [Karaliaučiaus istorija: ХIII–ХХ a. apybraižos]. Kolektyvinio darbo Historia Pomorza, t. 3, d. 2, 1996 [Pamario istorija] vienas autorių.

Vytautas Raudeliūnas

Iliustracija: Januszas Jasinskis, 1993

Iliustracija: Januszo Jasinskio knygos „Karaliaučiaus istorija“ (lenkų kalba) viršelis, 1994