Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daniel Wilhelm Schröder

Danielius Vilhelmas Šrėderis, XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, Geldapės bažnytinės apskrities superintendentas.

Schröder Daniel Wilhelm (Danielius Vilhelmas Šrderis), evangelikų liuteronų kunigas Geldapės parapijoje (1808–1843), Geldapės bažnytinės apskrities superintendentas. Parašė knygą Einige Nachrichten über die Jubelprediger in Ostpreussen, 1832 [Kai kurios žinios apie iškiliuosius Rytprūsių pamokslininkus]. Platino Christopho Danielio Hassensteino knygą Nusidavimai švento kariavimo (1814).

Algirdas Žemaitaitis