Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christoph Daniel Hassenstein

Christofas Danielius Hasenšteinas, XVIII–XIX a. lietuvių raštijos kūrėjas, kunigas.

Hassenstein Christoph Daniel (Christofas Danielius Hàsenšteinas) 1756 II 13Nemerkiemyje 1821 XII 17Piktupėnuose (Pagėgių aps.), lietuvių raštijos darbuotojas, kunigas. Mokėsi Įsruties vidurinėje mokykloje. 1772 X 16 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1778 precentorius Būdviečiuose. 1792 III 30 įšventintas kunigu ir pradėjo dirbti Piktupėnų parapijoje. Rašė lietuviškas eiles, talkino Martynui Liudvikui Rėzai, leidusiam Dainų rinkinį (1825) ir rengusiam Biblijos IV leidimą (1824). Pats 1813 išleido Napoleoną smerkiančią knygelę Landšturmo giesmė (perspausdino Vaclovas Biržiška Tautoje ir žodyje, t. 7) ir karo su Napoleonu istoriją Nusidavimai švento kariavimo (1814) – vieną pirmųjų pasaulinės istorijos knygų lietuvių kalba. Išleido Reformacijos istoriją Kaip krikščioniška viera bey bažnyčia <...> atnaujinta (1818).

L: Biržiška V. Kristupas Danielius Hasenšteinas // Aleksandrynas, II, V., 1990, p. 219–221.

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis