Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daniel Heinrich Arnoldt

XVIII a. vokiečių kultūros istorikas.

Arnoldt Daniel Heinrich (Danielius Heinrichas Árnoltas) 1706 XII 7Karaliaučiuje 1775 VII 30ten pat), vokiečių kultūros istorikas. Karaliaučiaus universiteto filosofijos (nuo 1729) ir teologijos (nuo 1733) profesorius. Arnoldto paskaitų klausėsi Kristijonas Donelaitis ir kiti lietuvių raštijos veikėjai. Nuo 1765 Karaliaučiaus Friedricho kolegijos direktorius. 1766, 1770, 1774 buvo universiteto rektorius. Nuo 1772 Deutsche Gesellschaft [Vokiečių draugija] pirmininkas. Svarbiausi veikalai: Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger Universität, 2 dalys, 1746; pataisyti ir 250 mokslininkų biografijomis papildyti leidimai 1756 ir 1769 [Išsami dokumentais pagrįsta Karaliaučiaus universiteto istorija]; Kurzgefaßte Kirchengeschichte des Königreichs Preußen, 1769 [Trumpa Prūsijos karalystės Bažnyčios istorija] ir Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandnen Predigern, 1777 [Trumpos žinios apie visus Rytų Prūsijos liuteronų Bažnyčios pamokslininkus nuo Reformacijos laikų]; šių žinių tęsinį parašė Martynas Liudvikas Rėza. Knygose, parašytose remiantis daugiausia archyvų medžiaga, gausu duomenų apie XVI–XVIII a. Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos veikėjus.

Juozas Tumelis