Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dangės horizontas

viršutinio kvartero stratigrafinis padalinys, išskirtas remiantis Danės slėnyje paplitusiomis tarpmoreninėmis durpėmis.

Dañgės horizòntas (svita, posvitė, sluoksnis), viršutinio kvartero (antropogeno) stratigrafinis padalinys, išskirtas remiantis Danės slėnyje (prie Gvildžių, Purmalių) paplitusiomis tarpmoreninėmis durpėmis. Dangės horizontą 1961 išskyrė Vytautas Gudelis kaip viršutinio pleistoceno (kvartero) antrąjį šiltąjį laikotarpį. Neįrodžius durpių amžiaus, šio padalinio buvo atsisakyta.

Ona Kondratienė