Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dalia Kiseliūnaitė

lietuvių kalbininkė, Mažosios Lietuvos tyrėja.

Kiselinaitė Dalia 1958 VIII 7 Plungėje, lietuvių kalbininkė, Mažosios Lietuvos tyrėja. Humanitarinių mokslų daktarė (1991). 1975–1980 Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose studijavo lietuvių kalbą, literatūrą ir režisūrą. 1980–1984 dėstė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. 1984–1987 Vilniaus universiteto Baltų filolologijos katedros aspirantė. Nuo 1991 dirba Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedroje. Docentė (1992). 1989 įkūrė folklorinį vaikų ansamblį „Vorusnėlė“. Kiseliūnaitės iniciatyva renginys Giesmių giesmelė tapo tradicinis. Nuo 1992 Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ Seimelio narė. Kiseliūnaitė tiria Mažosios Lietuvos baltų tarmes (daugiausia kuršininkų), Klaipėdos krašte surinko daug vertingos leksinės morfologinės bei fonetinės medžiagos. Vadovauja studentų darbams apie lietuvininkų ir kuršininkų kultūrą. Parašė straipsnius: Senųjų baltiškųjų papročių pėdsakai lietuvininkų šventėse, Lietuvininkų giesmyno leksikos turtai, Mažosios Lietuvos tarmių bruožai lietuvininkų giesmynuose, Paskutiniosios kuršininkų kartos etninės kultūros ir kalbos reliktai, Kuršininkų kalbos ir etninio identiteto klausimai, Kai kurie kuršininkų tarmės veiksmažodžių bruožai nuo A. Bezzenbergerio iki mūsų dienų, Kuršių nerijos žvejų burtai ir tikėjimai, Dėl Karvaičių vardo kilmės, Vėjų pavadinimai Lietuvos pajūryje ir pamaryje, Kuršių nerijos vietų vardai mokslinės etimologijos ir tautosakos požiūriu. The Curonian Spit. Bidding Farewell to the Ethnic Group and its Language [Kuršių nerija. Atsisveikinimas su etnine grupe ir jos kalba], Die Kurische Nehrung: Abschied von einer ethnischen Gruppe und ihrer Bewohner [Kuršių nerija: atsisveikinimas su etnine grupe ir jos gyventojais]. Verčia knygas iš įvairių kalbų: Dr. Martyno Liuterio Mažasis katekizmas ir krikščioniškasis mokymas, 1998; Ehretas J. Užmirštieji baltai, 2001.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Dalia Kiseliūnaitė, 1993

Iliustracija: Scena iš Dalios Kiseliūnailės folkloro programos „Jau saulelė...“ Klaipėdoje, 2002