Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Curt Sachs

Kurtas Zaksas, vokiečių muzikologas, moderniosios organologijos vienas pagrindėjų.

Sachs Curt (Kurtas Zaksas) 1881 VI 29 Berlyne 1959 II 5Niujorke (JAV), vokiečių muzikologas, vienas moderniosios organologijos (mokslo apie muzikos instrumentus) pagrindėjų. 1904 Berlyno universitete apgynė meno istorijos daktaro disertaciją. Nuo 1919 Muzikos instrumentų muziejaus (vok. Staatliche Instrumentensammlung) Berlyne direktorius. Su Erichu von Hornbosteliu sukūrė ir 1914 Zeitschrift für Ethnologie [Etnologijos žurnalas] paskelbė visuotinai pripažintą universalią muzikos instrumentų klasifikacijos sistemą (naudojamą ir Lietuvos tradiciniams muzikos instrumentams). Pirmasis instrumentologas, pasaulio kontekste tyrinėjęs ir lietuvių liaudies muzikos instrumentus. Paskelbė str. Die litauischen Musikinstrumente in der Kgl. Sammlung für deutsche Volkskunde zu Berlin, 1915 [Lietuviški instrumentai Berlyno karališkame vokiečių etnografijos rinkinyje]; paminėti pūslinė, kanklės, trimitai bei Aukštaitijoje paplitę skudučiai, lamzdeliai, birbynės.

L: Baltrėnienė M. Kurtas Zaksas: lietuvių liaudies muzikos instrumentai ir jų sąsajos su pasaulio instrumentais // Liaudies kultūra, 2002, nr. 1.

Rimantas Sliužinskas