Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Curt Mickoleit

Kurtas Alvinas Teodoras Mykolaitis, XIX–XX a. lietuvių kilmės vokiečių poetas, literatūros kritikas ir tyrėjas.

Mickoleit (Mykoláitis) Curt, dar Alwin Theodor (1874 VIII 11 Tilžėje 1911 VIII 23 Berlyne, Vokietija), lietuvių kilmės vokiečių poetas, literatūros kritikas ir tyrėjas. Lankė Tilžės realinę mokyklą, kurioje mokytojavo Vydūnas. 1894 baigė Tilžės gimnaziją. 1894–1900 Müncheno ir Berlyno universitetuose studijavo filosofiją ir filologiją. Mokytojavo Berlyno gimnazijose. 1896 leidinio Musenalmanach Berliner Studenten [Berlyno studentų mūzų almanachas] A.K.T.Thielo (Tielo) slapyvardžiu išspausdinti Mickoleito pirmieji eilėraščiai. 1900 apgynė literatūrologo daktaro disertaciją. 1905 išleista jo poezijos rinktinė Thanatos (filosofiniai apmąstymai apie mirtį), kur vyravo baladės, kurtas mitas, perkeliantis į Biblijos, senovės indų, graikų, germanų ir baltų istorinį laiką ir erdvę. 1907 išleistas jo poezijos rinkinys Klänge aus Litauen [Garsai iš Lietuvos; dedikuota H. Sudermannui], 1911 – Aus der Jugendzeit [Iš jaunystės laikų]. Tai brandžiausia Mickoleito rinktinė, kurioje eilėmis rašytas gyvenimo dienoraštis, apmąstyta žmogaus kelionė nuo vaikystės prisiminimų, aprašyti senieji gyventojai. H.Spiero Mickoleitą priskyrė prie Rytprūsių didžiųjų lyrinių talentų. Mickoleito eilės spausdintos to meto literatūriniuose leidiniuose Deutsche Dichtung, Stimmen der Gegenwart, Die Gesellschaft ir kituose, įtrauktos į Rytprūsiuose leistas antologijas (Ost-und Westpreussen im Spiegel deutscher Dichtung, 1921; Aus Ostpreussens Sängerwald. Lieder und Gedichte, 1923; Lieder und Gedichte, 1929). Du Mickoleito eilėraščiai (Mano Nemunas ir Lietuva) išversti į lietuvių kalbą ir išspausdinti A. Tyruolio antologijoje Nemarioji žemė (1970, Boston, JAV). Mickoleitas parašė recenzijų apie vokiečių rašytojų kūrybą. 1922 išleista geriausių Mickoleito poezijos kūrinių rinktinė Eva’ heraus [Ievos išėjimas; sudarė O. Hauseris]. Jo kūryboje vyravo rytprūsietiškas prieštaringumas: šaltis ir ugnis, lėtumas ir energija, realybė ir fantazija. Lietuviški vaizdai ir pasaulėjautos elementai, vaikystės prisiminimai persipynė su vokiškos kultūros tradicijomis, naujomis meno kryptimis. Vydūno vertinimu Mickoleito lyrika atskleidė tautinius lietuvininkų bruožus.

L: Altpreussische Biographie. Bd. II. Marburg / Lahn, 1969, S. 436–437.

Albertas Juška

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: M. K. Tielo (Curt Mickoleit) baladžių knygutės „Klaipėdos kraštas ir Nemunas“ (vokiškai „Memelland und Memelstrom“), išleistos 1935 Leipcige, viršelis / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos