Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Cölestin Mislenta

Celestinas Myslenta, XVI–XVII a. lenkų kilmės Prūsijos teologas, pedagogas, religinis rašytojas.

Mislenta Cölestin (Celestinas Myslentà) 1588 III 27Kučiuose (Unguros aps.) 1653 IV 20Karaliaučiuje, lenkų kilmės Prūsijos teologas, pedagogas, religinis rašytojas. Teologijos daktaras (1619). Mokėsi Unguroje, Friedlande, nuo 1603 – Karaliaučiaus pedagogiume ir universitete. Nuo 1609 Vitenbergo, Leipcigo ir Giesenno universitetuose studijavo hebraistiką ir orientalistiką. Tobulinosi Šveicarijoje, Olandijoje. 1621 Karaliaučiaus universitetas pripažino Mislentą profesoriumi, pakvietė jį dėstyti teologiją, hebrajų kalbą. 7 kartus išrinktas šio universiteto rektoriumi. 1622 tapo Sembos konsistorijos nariu. 1626 paskirtas Karaliaučiaus katedros pamokslininku. Parašė daug poleminių traktatų, gynusių liuteronybės dogmatinius principus. Reikšminga Mislentos lotyniška epigrama (įtvirtinusi Lietuvos vardą) 1625 Jono Rėzos parengtame psalmyne Psalteras Dowido. Mislenta aukštai vertino šią knygą bei jos sudarytoją: <…> Rėza, esi pažiba, krašto garbė Lietuvos! Skaistūs dangaus spinduliai suspindės tamsiai tautai artojų – Lietuvai. Tavo šlovė amžiais paliks nemari.

Albertas Juška