Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Čiūtelių piliakalnis

kalva netoli Priekulės.

Čiūtẽlių pliakalnis. A. Boetticheris, remdamasis Johanno Michaelio Guise kartotekos medžiaga, nurodo, kad 9 km į pietryčius nuo Priekulės buvusi graži kalva, kurioje randama akmenų. Šios kalvos dalis nukasta ir per ją nutiestas geležinkelis. Vėliau E. Hollackas, H. Crome ir kiti Čiūtelių kalvą sutapatino su Sakūtėlių „Raganų kapais“. Piliakalnis Čiūteliuose neaptiktas. C. Engelis nurodo, kad Čiūteliuose rasta XIII–XV a. dirbinių. Tiksli jų radimvietė nenustatyta.

Boetticher A. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen. Heft V: Litauen. Königsberg. 1895, S. 105; LAA. II. V., 1975, p. 48.

Linas Tamulynas