Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christoph Poll

Kristupas Polis, XVII a. evangelikų liuteronų kunigas.

Poll Christoph (Kristupas Pòlis) apie 1692, evangelikų liuteronų kunigas. Karaliaučiaus universitete studijavo teologijos mokslus. 1681–1692 kunigavo Pilupėnuose. Vertė giesmes į lietuvių kalbą. 1732 Johanno Behrendto giesmyne įdėtos 2 Pollio giesmės: Kas mielą Dievą duost valdyti ir Garbė aukszcʒiausiamui Diewui. Šios giesmės kartotos ir vėlyvesnėse oficialiose giesmių knygose.

MLFA