Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Charlotte Keyser

Šarlotė Keizer, XIX–XX a., rašytoja, kultūros darbuotoja.

Keyser Charlotte (Šarlotė Keizer) 1890 VII 2Rusnėje (Šilutės aps.) 1966 IX 13Oldenburge (Vokietija), rašytoja, kultūros darbuotoja. Vaikystę praleido Rusnėje, vėliau su tėvais išsikėlė gyventi į Tilžę. Baigusi Tilžės gimnaziją, Karaliaučiaus meno akademijoje studijavo braižybą ir meną. Po studijų mokytojavo Tilžės gimnazijoje.1944 artėjant frontui pasitraukė į Vakarus, gyveno Mannheime, Oldenburge. Parašė ir išleido vokiečių žemaičių tarme parašytą eilėraščių rinkinį Bi ons to Hus, 1937 [Pas mus namie], novelių rinkinį In stillen Dörfern, 1939 [Ramiuose kaimuose], romanus Und immer neue Tage, 1940 [Ir vis naujos dienos] ir Schritte über die Schwelle, 1948 [Žingsniai per slenkstį]. Gyvendama išeivijoje parašė dar du apsakymų rinkinius: Und dann wurde es hell [Ir tada prašviesėjo] ir Von Häusern und Höfen daheimklingt es noch [Namai ir kiemai vis dar atminty]. Keyser kūryboje ryškus Mažosios Lietuvos koloritas, autorė su meile ir švelniu humoru piešia vietos žmonių tipus. Daugelio rašytoja laikoma pirmąja krašto kūrėja po Hermanno Sudermanno. Už nuopelnus vokiečių kultūrai 1944 apdovanota Herderio premija (vok. Herderpreis), 1950 – ordinu (vok. Bundesverdienstkunstkreuz), skirtu menininkams.

Arthur Hermann

Iliustracija: Charlotte Keyser