Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Česlovas Landsbergis

XIX–XX a. bankininkas, inžinierius.

Lándsbergis Česlovas 1869 II 16Kompančiznos dvare (Panevėžio aps.) ?; 1946 areštuotas, likimas nežinomas), bankininkas. Įgijo inžinieriaus išsilavinimą. Pirmojo pasaulinio karo metais darbavosi Lietuvių Globos draugijoje, 1915–1917 šelpusioje lietuvius tremtinius iš Prūsų Lietuvos pakeliui į tremtį ir Sibire. Su kitais vilniečiais pasirašė memorandumą Vokietijos kancleriui, kuriame buvo atmetamos lenkų pretenzijos į Vilnių. 1918–1919 su kitais kūrė pirmąjį lietuviškąjį Lietuvos prekybos ir pramonės banką, vadovavo jo Vilniaus skyriui. 1929–1934 dirbo Lietuvos banko Klaipėdos skyriaus direktoriumi. Banko paskolomis stiprino Klaipėdos ekonomiką, lietuvių pozicijas joje. 1934 paskirtas Kybartų miesto skyriaus banko direktoriumi, po metų išėjo į pensiją. Buvo Lietuvių mokslo draugijos narys, su kitais redagavo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) žurnalą Visuomenė, bendradarbiavo spaudoje. Vienas iš Lietuvos jūrininkų sąjungos steigėjų, pirmasis valdybos iždininkas. Nuo 1926 Lietuvių dailės draugijos ir jos valdybos narys. Pasižymėjo inteligencija, visuomeniškumu, mokėjo rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbas.

Vladas Terleckas