Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Eduard Ziegler

Karlas Eduardas Cygleris, XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, kraštotyrininkas.

Ziegler Carl Eduard (Karlas Eduardas Cýgleris) 1798Kretingalėje 1881 V 22Ragainėje, evangelikų liuteronų kunigas, kraštotyrininkas. 1818 baigė Tilžės gimnaziją, studijavo Karaliaučiaus universitete teologiją; įšventintas kunigu. 1829–1831 kunigavo Juodkrantėje, vėliau Rusnėje, Ragainėje. Lietuvių literatūros draugijos vienas įkūrėjų. Talkino Georgui Heinrichui Ferdinandui Nesselmannui rengiant lietuvių–vokiečių žodyną (1851). Leidinyje Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft paskelbė šio žodyno papildymų. Ziegleris bendradarbiavo su F. Neissu sudarant Evangeliškas mišknygas (1856), su kunigu Dengeliu parengė Nusidavimus švento kentėjimo (Tilžė, 1880).

Vaclovas Bagdonavičius