Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Buntinai

lietuvininkų giminė apie 300 metų gyvenusi Klaipėdos apskrities Žardės kaime.

Buñtinai. Garbi giminė, kartų kartas (apie 300 metų) gyvenusi Klaipėdos apskrities Žardės kaime, aktyvūs Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjai, vėliau – nepailstantys Mažosios Lietuvos fondo nariai išeivijoje (JAV, Kanadoje). 1939, naciams užgrobus Klaipėdos kraštą, vietos gyventojai tapo Vokietijos piliečiais, tačiau Buntinai kaip patriotai priėmė Lietuvos pilietybę. 1940 naciai reikalavo išsikelti iš Žardės į sovietų okupuotą Didžiąją Lietuvą, bet jie pasiliko, nors buvo gestapo persekiojami. Kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, 1941 gestapas Buntinams įsakė per 24 valandas pasitraukti į Rytprūsius. Buntinai atvyko į Įsrutį, artėjant frontui šeima atskirta nuo tėvo, motina su vaikais atsidūrė Vokietijos gilumoje, kur gyveno iki 1950, po to atvyko į Čikagą. Tėvas pas šeimą į JAV atvyko tik 1962. Buntinus giminystės ryšiai sieja su Baltriais, Lokiais, Trakiais, Juzaičiais, Brakais, Lacyčiais ir Graudušiais. Buntinai gyvena JAV ir Kanadoje.

Iliustracija: Buntinų ūkyje Žardėje po Vydūno paskaitos, apie 1922, sėdi pirmoje ir antroje eilėje: Urtė Buntinienė, Trūdelė Misiulytė, Cypaitė (?), Valteris Buntinas, Budrytė-Saugienė, Trūdelė Kunkytė, Vydūnas, Marelė Buntinaitė-Kunkienė, Petras Rimša, dailininkas Augustas Kunkis, Marikė Brakaitė, vėliau Miko Buntino žmona, Anelė Misiulytė; trečiojoje ir ketvirtojoje eilėje: Endrius Buntinas, Vytautas Petrulis, Lietuvos finansų ministras, šalia – neatpažinta, Mikelis Buntinas, Jonas Brakas, Martynas Buntinas, neatpažintas, Vilius Kunkis, Saugaitė (?), Lidija Bajoraitė, stovi: Marelė Misiulytė, Marytė Labrencytė-Brakienė, Vilius Bajoras, dr. Bumbulis, Trūdelė Labrencytė-Bumbulienė, Marytė Cyglerytė, Tijūnaitis ar Tijūnėlis (?), Endrius Bajoras, Mikas Buntinas, Adomas Brakas / Iš „Lietuvos pajūris“, 1987, nr. 65

Iliustracija: Žardės–Sudmantų kapinės prie Buntinų gimtinės, 1938. Ąžuoliniai vartai, suprojektuoti Adomo Brako / Iš Aldonos Buntinaitės albumo