Mažosios Lietuvos
enciklopedija

budynės

budėtuvės, paskutinis mirusiojo pagerbimas namuose.

budỹnės, budtuvės, paskutinis mirusiojo pagerbimas namuose. Naktį prieš laidotuves šeimos nariai bei artimieji susėsdavo prie pašarvotojo karsto ir melsdavosi bei giedodavo bažnytines giesmes. Budynes vesdavo namiškis ar iš kitur pakviestas sakytojas. Žodis paliudytas K. Milkaus sudarytame Litauisch–deutsches Wörterbuch, 1800 [Lietuvių–vokiečių kalbų žodynas],

Erikas Purvinas

Iliustracija: Po Jurgio Bendiko budynių Stučiuose (Dovilų parapijoje, Klaipėdos aps.) 1939 I 7 / Iš Viliaus Bendiko albumo