Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Biržų Kalendorius“

1910–1928 su pertraukomis Tilžėje, vėliau – Biržuose leistas kalendorius.

„Bržų Kalendõrius“ ėjo su pertraukomis 1910–1928. Pirmasis „Biržų kalendorius“ buvo išspausdintas Jagomasto spaustuvėje Tilžėje, vėliau – Biržų spaustuvėje. Redagavo evangelikų reformatų kunigas Povilas Jakubėnas, iš pradžių padedamas tuokart dar studento Martyno Yčo.

LE