Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Birkenhain

Budrikai, dvaras Klaipėdos apskrityje, Budelkiemio valsčiuje.

Birkenhain (liet. Budrika), dvaras Klaipėdos apskrityje, Budelkiemio valsčiuje, 6 km į pietryčius nuo Klaipėdos, 5 km į šiaurę nuo Budelkiemio, 3 km į šiaurę nuo Rimkų (Vaidaugų). Vokiečių gyvenvietė įkurta 1768, kai Klemiškės valdžios įstaigos tarnautojas Christian Gudovius geromis sąlygomis įsigijo 4 ūbų 8 margų 165 rykščių žemės lietuviškuose Bružynuose bei Eglynuose ir pavadino įkurtą dvarą Birkenhayn. Kaimo ir dvaro pavadinimas vokišku žodžiu – tipiškas krašto vokietinimo pavyzdys. Nuo 1849 dvarą valdė Klaipėdos justicijos tarėjas Wolffgram. Lietuvininkai ilgai vartojo senąjį vietovardį, mat Broszienen arba Birkenhayn minima ne tik 1785, bet ir 1877, nors 1864 prijungti Budrikai, arba Pakavočiai. Išaugusį dvarą nuo 1873 valdė Michaelsen, po jo iki 1891 – L. Gubba. XX a. pradžioje Birkenhain (Budrikuose) buvo vidutinio dydžio dvaro sodyba. Nuo jos keli viensėdžiai tęsėsi iki pat senojo Klaipėdos–Dauparų–Gargždų vieškelio. Vilius Kalvaitis (1910) pateikia lietuviškus Birkenhain atitikmenis Budrikai arba Pakawoczei (Pakavočiai). Tas dvilypumas liko ir Nepriklausomybės metais: vokiškai Birkenhain, lietuviškai Budrika. Po 1939 beliko Birkenhain, prijungiant dar ir Lypkius bei Šveplius. Naujoje seniūnijoje 1941 buvo 249 gyventojai. Vokiečiams valdant, vokiški vietovardžiai pamažu ištrynė lietuvininkų vietovių vardus: Bružynus, Budrikus, Eglynus, Pakavočius, Lypkius ir Šveplius.

Albertas Juška

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas