Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bildviečių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Bildviečiuose ir jo bendruomenė.

Bldviečių parãpija įkurta 1718, atskyrus keliolika kaimų nuo Stalupėnų bendruomenės. Iš pradžių įrengta koplyčia, pamaldas laikyti atvykdavo Stalupėnų parapinės mokyklos precentorius Christianas Guhlke. 1730 iš lauko akmenų ir plytų pastatyta stačiakampė 26 m ilgio ir 13 m pločio, nedideliu bokštu bažnyčia. Ta proga Prūsijos karalius Friedrichas Wilhełmas I, didžiai mylėjęs atsikėlėlius zalcburgiečius, padovanojo 3 varpus. Bildviečių parapijos gyventojų daugumą XIX a. sudarė kolonistai vokiečiai, lietuvių 1838 užregistruota 145 (apie 3 %), 1878 – tik 21. Vis dėlto iki 1888 Bildviečių parapijos mokykloje tikybos dar mokyta lietuviškai, iki 1892 retsykiais sakyti lietuviški pamokslai. XIX a. pradžioje Bildviečiuose precentoriavo tautosakos rinkėjas, M. L. Rėzos talkininkas S. Zippelis, 1827–1835 kunigavo lietuvių raštijos darbuotojas G. L. Ostermejeris. Bildviečiuose buvo ir lietuvių katalikų bendruomenė, savo maldos namus pasistačiusi 1860–1861. XX a. pradžioje lietuvių pamaldos ir čia laikytos jau tik retsykiais.

Albertas Juška

Iliustracija: Bildviečių bažnyčios, kurioje iki 1892 sakyti lietuviški pamokslai, interjeras, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968