Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bildviečiai

bažnytkaimis ir valsčius Stalupėnų apskrityje.

Bldviečiai (vok. Bilderwetschen, Bilderweitschen, nuo 1938 Bilderweiten; rus. Lugovoje), bažnytkaimis ir valsčius Stalupėnų apskrityje, 9 km į šiaurės rytus nuo Stalupėnų, 5 km į šiaurės vakarus nuo Eitkūnų. Bildviečiai buvo įsikūrę kalvelėse tarp pelkėtų įdubų. 1939 buvo 342 gyventojai, tankiai užstatytas kaimo branduolys kelių sankryžoje abipus upelio, aplink keliolika vienkiemių, vėjo malūnas, paminklas 1914 mūšiams atminti (1 km nuo Bildviečių į šiaurės vakarus buvo vietovė Grabfelde – kapų laukas). Sovietmečiu Bildviečių evangelikų bažnyčia (Bildviečių parapija) nugriauta, katalikų bažnyčia paversta sandėliu, sodybos bei pastatai nugyventi. 1564 minimi Bildawety, Bildewethenn. Sudurtinio vietovardžio pirmasis sandas kilęs iš pavardės Blda. Dar plg. pavardę Bild-atis < Bild-áitis ir vietovardį Bildžia Pilkalnio apskrityje.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas