Mažosios Lietuvos
enciklopedija

bibliotekos

bibliotekos (Vokietijoje). Literatūrą apie Mažąją Lietuvą ir Rytprūsius komplektuojančios Vokietijos bibliotekos.

bibliotèkos (Vokietijoje). Nuo senųjų laikų literatūra apie Mažąją Lietuvą buvo komplektuojama tik Karaliaučiaus universiteto ir kitose Rytprūsių bibliotekose. Visos jos sunaikintos per Antrąjį pasaulinį karą. Karaliaučiaus universiteto bibliotekos išlikusi dalis atsidūrė Torunės (po karo atiteko Lenkijai) universiteto bibliotekoje. Kitos Vokietijos bibliotekos iki pat karo pabaigos mažai domėjosi Mažosios Lietuvos tematika. Tik po jo imta stropiau rinkti išlikusią ir naująją literatūrą apie Vokietijos prarastus kraštus. Šiuo metu literatūros iš Mažosios Lietuvos ir apie ją daugiausia turi Prūsijos kultūros palikimo valstybinė biblioteka (vok. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz) Berlyne, įkurta 1961. 1994 sujungus Vakarų ir Rytų Berlyno valstybines bibliotekas į vieną Valstybinę biblioteką, ji turi sukaupusi per 6 mln. pavadinimų knygų ir per 40 000 pavadinimų žurnalų. Gerai komplektuojamas didžiausias Rytprūsių leidinių rinkinys, nes nuo XIX a. pradžios biblioteka gaudavo privalomuosius egzempliorius. Ir dabar renka visus veikalus apie Rytprūsius bei Mažąją Lietuvą. Buvo perėmusi Viliaus Gaigalaičio biblioteką, kurią 1997 atidavė Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai Vilniuje, sau pasilikdama perfilmuotus tekstus. Slaptojo valstybės archyvo Prūsijos kultūrinio palikimo biblioteka (vok. Bibliothek des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz) Berlyne turi per 100 000 knygų, tarp jų nemažai istorinių veikalų apie Mažąją Lietuvą. Svarbus Prūsijos gimnazijų leidinių rinkinys. Šiaurės rytų biblioteka (vok. Nordost-Bibliothek) Lüneburge, po Antrojo pasaulinio karo įkurta Šiaurės Rytų Vokietijos kultūrinės veiklos institute (vok. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk), komplektuoja literatūrą apie Vokietijos prarastus kraštus, apie Baltijos valstybes bei Lenkiją. Turi apie 55 000 monografijų, apie 23 000 mokyklų leidinių, apie 8000 žemėlapių, apie 3000 miestų planų ir kitokių leidinių. Senesnių veikalų nedaug. Svarbūs mokyklų leidinių ir žemėlapių rinkiniai. Herderio instituto biblioteka (vok. Herder-Institut Bibliothek) turi apie 75 000 knygų, tarp jų vokiškų leidinių apie Mažąją Lietuvą. Lituanistinė biblioteka veikia Lietuvių kultūros institute Lampertheime–Hüttenfelde. Kitos didesnės Vokietijos bibliotekos turi tik svarbesnius leidinius apie Rytprūsius bei Mažąją Lietuvą.

Arthur Hermann

Iliustracija: Walenrodtų biblioteka Karaliaučiuje, iki 1944 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996