Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Bendras žygis“

lietuvių aktyvistų dvisavaitinis laikraštis, leistas 1938–1939 Klaipėdoje.

„Bendras žygis“, lietuvių aktyvistų dvisavaitinis laikraštis, leistas 1938–1939 Klaipėdoje. Pirmasis Bendro žygio numeris, pavadinimu Žygis, išėjo 1938 XII 12. Laikraštis kritikavo tautininkų vykdomą vidaus ir užsienio politiką. Bendradarbiavo L. Prapuolenis, A. Sliesoraitis, V. Zubovas ir kiti. Redagavo komisija: J. Pajaujis, S. Puodžius, J. Štanpas. Atsakingieji redaktoriai – P. Gedvilas, S. Puodžius. Leido Vajaus bendrovė, spausdino Lituania bei A. Matzeit spaustuvė Klaipėdoje. Išleisti 5 Bendro žygio numeriai. Vajaus bendrovė 1939 II 23 buvo likviduota, iškėlus bylą 33 asmenims.

ŽE