Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Baubis

senovės prūsų ir lietuvių dievas.

Baũbis, senovės prūsų ir lietuvių dievas, ypač siejamas su jaučiais ir karvėmis. Matas Pretorijus Baubį vadina Jaučbaubiu, kurio buvo šaukiamasi atjunkiant veršį nuo karvės, atliekant karvių pašventinimo ritualą, prašant globoti gyvulius. Baubis minimas D. Kleino giesmyno (1666) įžangoje. 1883 Frydrichas Kuršaitis žodyne Baubį mini kaip piemenų globėją Jaučių Baubį.

Nijolė Laurinkienė