Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Barvų kapinynas

VII–XIII a. kapinynas netoli Barvų.

Barv kapinýnas. Tarp 1896 VIII 1 ir 1899 XII 31 Hugo Scheu į Karaliaučiaus muziejų Prussia pristatė keletą dirbinių iš Barvų kapinyno. Jį 1898 kasinėjo H. Scheu'jus ir A. Bezzenbergeris, kuris čia archeologinius tyrimus atliko ir vėliau: 1899, 1901–1903. Tyrimų apimtys ir rezultatai nežinomi. Pagal prieš Antrąjį pasaulinį karą leidiniuose skelbtus duomenis, Barvų kapinynas datuojamas VII–XIII amžiumi. Tiksli kapinyno vieta nežinoma.

Linas Tamulynas