Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bartai, 2

dvaras ir seniūnija Vėluvos apskrityje, Pamedijų valsčiuje.

Bártai, 2 (vok. Barten, nuo 1928 Bartenhof; rus. Jablonovka), dvaras ir seniūnija Vėluvos apskrityje, Pamedijų valsčiuje, 21 km į šiaurės vakarus nuo Vėluvos, 13 km į šiaurės vakarus nuo Tepliavos, 4 km į vakarus nuo Pamedijų, Greibų girios pietiniame pakraštyje. 1928 Bartai sujungti su Rūsininkais, kartu su kuriais 1939 buvo 237 gyventojai. Iki Antrojo pasaulinio karo Bartuose buvo Bartenhof dvaro sodyba, 2 palivarkai (Barten ir Klein Barten), darbininkų sodybos, vėjo malūnas, siaurojo geležinkelio Tydpirškių stotelė, namas miške Popelken. Bartų vardu vadinosi ir dalis girios. Vietovardis susijęs su prūsų bartų gentimi, iš kurios kilusios ir kai kurios pavardės, pvz., prūsų Bartho, Bartike, lietuvių Batas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas